Aktuelt

Lyntoget endelig lagret innendørs igjen!

Det går stadig fremover med prosjektet. Jernbanemuseet har nå fått fraktet og plassert vogna på skinner nede på museumstomta, og et stor plasthall er reist over den slik at den står lagret tørt og innendørs igjen. Sist gang vogna stod innendørs, var i 2007. Arbeidet med sikring av området rundt vogna er begynt, og glass er under bestilling slik at den også skal bli sikret innvendig mot fukt, frost og gjøre arbeidet innvendig bedre gjennom hele året.

Bildet er tatt av Morten Pelle Korsmo etter at vognen var flyttet ned til museet og påført nye presenninger.

Har du lyst til å bli med på dugnad?

Vi trenger all type hjelp. Det skal ryddes, vaskes, støvsuges, snekres, males og serveres kaffe.

Ta kontakt med Arild Krosby på telefon 934 11 167.