Venneforeningen har hatt møte med jernbanemuseet og fremlagt en rapport med flere konkrete forslag til nytt oppholdssted og visjoner for fremtiden. Jernbanemuseet har således vedtatt at vogna skal flyttes allerede i høst. Som medlem vil du få innsyn i rapporten og bli informert når det skjer noe i forbindelse med bevaringen av BFM 66.01.